Om Jihad.dk

Islam får større og større indflydelse i Danmark i takt med at indvandringen fra de muslimske lande fortsætter og ændrer demografien og kulturen i Danmark. Det er selvsagt svært at få nogle præcise opgørelser over antallet af muslimer i Danmark, men Brian Arly Jacobsen, der er islamforsker og lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet, opgør tallet til 306.000 pr. 1. oktober 2017, hvilket svarer til lidt over 5% af befolkningen. Jihad.dk er ikke bekendt med de tal, som BAJ lægger til grund for sine udregninger og stiller sig som udgangspunkt kritisk i forhold til opgørelsen (læs mere her). Men uanset hvor stort det reelle tal er, så er det uomtvivsteligt, at Islam fylder uforholdsmæssigt meget i bevidstheden hos rigtig mange danskere i dag, og der er næppe udsigt til at dette vil komme til at ændre sig i de kommende år, snarere tværtimod.

Undertegnede lægger ikke skjul på, at Jihad.dk er en islam-kritisk nyhedsblog, som især fokuserer på de negative konsekvenser i forbindelse med islamiseringen af Danmark. Personligt har jeg haft både positive og negative erfaringer med muslimer, overvejende flygtninge, i både mit studie- og mit arbejdsliv og mit ærinde er ikke at hænge nogen bestemt etnisk befolkningsgruppe ud. Men efter at have studeret koranen og de primære hadither Al-Bukhari og Al-Muslim stiller jeg mig ekstremt kritisk i forhold til Islam som religion og ikke mindst ideologi. Der hvor Islam især adskiller sig fra kristendommen i forhold til det omgivende samfund er jo, at Islam sigter mod en komplet overtagelse af alle samfundsinstitutioner mhp. at implementere Sharia på lidt længere sigt. Den protestantiske kristendom, som er det trosgrundlag dansk kultur bygger på og den tro et flertal stadig vedkender sig, er derimod En essentiel del af demokratiet er jo, at man ytrer sig om politiske emner og immigration er unægteligt et varmt politisk emne i disse år, som ingen har ret til at censurere uden for rammerne af dansk lovgivning. Jeg vil dog gerne indføre det forbehold, at jeg som udgangspunkt ikke er imod at danskere finder ægtefæller i udlandet, men at dette skal ske for egen regning og der bør ske en individuel sagsbehandling, hvor man fokuserer på muligheden for at ægtefællen kan integreres fuldt og helt i samfundet. Jeg er som udgangspunkt heller ikke modstander af højt-kvalificeret arbejdskraft, der skyldes reel mangel på arbejdskraft. Det må aldrig tage karakter af løntrykkeri.

Jeg forbeholder mig også ret til at ytre mig kritisk i forhold til Islam, da der jo er tale om en ideologi og ikke en race. Nogle vil dog påstå, at Islam er et trossystem på linie med kristendommen, hvilket jeg som udgangspunkt er uenig i. Men selvom dette skulle være tilfældet, så bør Islam stadig kunne være genstand for kritik og granskning, sågar latterliggørelse, på samme måde som kristendommen har været det gennem århundreder. Dette bør være en del af den grundlovssikrede ytringsfrihed, som vi har her i landet, men som desværre er under stigende pres i disse år.